Manguaguan na Palabran Si Yuus – God's Precious Words
Magmámao (Mayo) 27, 2005

Y langet sija iyomo, yan yo tano locue iyomo: y tano yan y binilan sinajguanña ni y plinantamo sija. Y sanlago
yan ysanjaya, jago fumatinas sija: Tabor yan Hermon manmagof ni y naanmo. Gaegue guiya jago y canae ni y matatnga:
sa y canaemo metgot, ya taquilo y agapa na canaemo. Y tininas yan y juisio y plinantan tronumo: minaase yan
minagajet manjajanao gui menan metamo. Mandichoso ayo na taotao y tumungo y magof na inagang: sa manmamocat
gui mananan y matamo, O Jeova. Sa y naanmo nae manmamagof todot dia: yan y tininasmo nae munafangajulo.
Sa jago yminalag y minetgotñija: yan pot y finaboresimo na injatsajulo y canggelonmame. Sa iyon Jeova y patangta: yan
y rayta iyon Ayo na Santos guiya Israel.” Salmo 89:11-18.

While Orbiting Each Other at 670,000 MPH (1 Million Kilometers per Hour), the Well-Defined Narrow (500 Light-years) and Very Long (20,000 Light-years) String of Material Continuously Flows Between NGC 1410 (Seyfert spiral galaxy, lower left) and NGC 1409 (upper right). Photo Credit: Intergalactic 'Pipeline' Funnels Matter Between Colliding Galaxies, October 25, 1999 (Release date: January 9, 2001), STScI-2001-02, NASA's Earth-orbiting Hubble Space Telescope (http://HubbleSite.org); William C. Keel (http://www.astr.ua.edu/keel, University of Alabama, Tuscaloosa, State of Alabama, USA), National Aeronautics and Space Administration (NASA, http://www.nasa.gov), Government of the United States of America (USA).

While Orbiting Each Other at 670,000 Miles an Hour (1 Million Kilometers an Hour), the Well-Defined
Narrow (500 Light-years) and Very Long (20,000 Light-years) String of Material
Continuously Flows Between NGC 1410 (Seyfert spiral galaxy, lower left) and NGC 1409 (upper right)

Photo Credit (Full size): Intergalactic 'Pipeline' Funnels Matter Between Colliding Galaxies, October 25, 1999 (Release date: January 9, 2001), STScI-2001-02, NASA's Earth-orbiting Hubble Space Telescope (http://HubbleSite.org); William C. Keel (http://www.astr.ua.edu/keel, University of Alabama, Tuscaloosa, State of Alabama, USA), National Aeronautics and Space Administration (NASA, http://www.nasa.gov), Government of the United States of America (USA).

The Manguaguan na Palabran Si Yuus Archive
The Great Earthquake and Catastrophic Tsunami of 2004
The Spectacular Clouds of the Transonic Flight Regime
The Chamorro Bible In Print


ChamorroBible.org  ·  Francis Marion Price (1850-1937)  ·  The 1908 Chamorro Bible in Audio  ·  Chamorro Language Resources  ·  Acknowledgements  ·  ISLES, Spring 2003, Special Issue: The Resurrection of the (1908) Chamorro Bible  ·  Chamorro Bible Project  ·  Announcements  ·  Download