Salmo 47

1 Nafamagpag y canaemiyo todo jamya na taotao; agang si Yuus ni y inagang guinana.

2 Sa si Jeova sentaquilo yan namaañao; Güiya mas dangculo na ray gui jilo todo y tano.

3 Güiya ugana todo y taotao ya upolo gui papata; yan y nasion sija gui papa adengta.

4 Güiya umayig y erensiata ni y para jita: y minagas gui as Jacob ni y güinaeyaña. Sila.

5 Si Yuus mapos julo yan y inagang, si Jeova yan y sonidon y trompeta.

6 Fanganta tinina sija para si Yuus; fanganta tinina sija; fanganta tinina sija para y rayta, fanganta tinina sija.

7 Sa si Yuus güiya ray todo y tano: fanganta y tinina sija, yan y tiningo.

8 Si Yuus mangobiebietna gui jilo y nasion sija; si Yuus matatachong gui tronon y sinantosña.

9 Sa y prinsipen y taotao sija mandaña ufantaotao y Yuus Abraham; sa y patang y tano, iyon Yuus: Güiya y sentaquilo.

Y Salmo Sija


The Chamorro Bible In Print

Photograph accompanying Manguaguan na Palabran Si Yuus - God's Precious WordsManguaguan na Palabran Si Yuus – God's Precious Words
With the Photograph of the Day


The Great Earthquake and Catastrophic Tsunami of 2004
The Spectacular Clouds of the Transonic Flight Regime


ChamorroBible.org  ·  Francis Marion Price (1850-1937)  ·  The 1908 Chamorro Bible in Audio  ·  Chamorro Language Resources  ·  Acknowledgements  ·  ISLES, Spring 2003, Special Issue: The Resurrection of the (1908) Chamorro Bible  ·  Chamorro Bible Project  ·  Announcements  ·  Download